Strategi

  • Jag investerar främst i investmentbolag.
  • Aktierna ska helst ha utdelning.
  • Portföljhorisont +10 år.
  • Jag är så gott som alltid fullinvesterad då jag inte kan förutspå topparna eller bottnarna i marknaden.

strategi