Öresund

Info

Öresund är ett rent investmentbolag. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Strategin för att uppnå denna målsättning är att:

  • Huvudsakligen investera i svenska värdepapper
  • Ha en hög soliditet
  • Ha låga förvaltningskostnader
  • Ha en flexibel likviditetspolitik

Kommentar

Öresund som har den duktige Mats Qviberg vid rodret är ett investmentbolag som jag tycker börjar få en mycket trevlig portfölj. Det är en bra blandning av bolag med innehav som t.ex. Fabege, Catena Media, Svolder, Bulten, Swedencare och Bulten. Jag gillar verkligen hur Mats Qviberg rattar det här bolaget. Mats är t.e.x aktiv på Twitter vilket gör att man på ett enkelt sätt kan ställa frågor direkt till bolagets största ägare. Öresund gör även relativt många affärer vilket jag uppskattar. De har i vissa fall även blankat aktier vilket är ytterligare ett sätt att skapa avkastning till aktieägarna.

Viktiga egenskaper

  • Aktiv ägare.
  • Diversifierad portfölj.
  • Bra historik.

Handla Öresund (provisionslänk) hos Avanza