Formpipe Software framtida kassako?

Formpipe Software

Detta bolaget är ett innehav i portföljen jag tror jag kommer att få väldigt kul med en lång tid framöver.

Deras affärsidé lyder: Formpipe ska utveckla programvaror för att skapa unika affärsvärden till företag och organisationer som anser informationshantering vara en affärskritisk process.

Detta innebär i praktiken att man utvecklar programvaror vars syfte är att få myndigheter och privata företag att på ett bra sätt få kontroll över all informationshantering som finns i organisationen. En stor del i detta är att omvandla alla gamla fysiska dokumentvägar som finns i en organisation till enbart nyttja digitala vägar. Som vi alla vet så är det ett ständigt ökande informationsflöde som skapas runt omkring oss idag vilket ställer höga krav på myndigheter och företag att hantera detta på ett bra sätt. Formpipe ligger därför enligt mig helt rätt i tiden med deras produkter och jag ser ingen avmattning den närmsta tiden, snarare tvärtom.

Formpipe har kontor i  Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Koncernen ligger runt 210-230 anställda och har ett börsvärde på ca 1 miljard.

 

Ägarbild och VD

Största aktieägarna i Formpipe är ett bolag som heter Grenspecialisten. Grenspecialisten går in med långsiktiga poster med minst 10 % i bolag som Proact, Boule Diagnostivs och Generic m.m. Mindre poster finns också inom Addnode, AQ Group, Swedol m.m. Grenspecialisten har AAA rating av Dun and Bradstreet och man har varit lönsamma sedan bolaget grundades 1994. Grenspecialisten kände jag inte till innan jag fick nys om Formpipe Software men jag tycker de känns som starka ägare då man nästan uteslutande valt att gå in i kvalitetsbolag.

Christian Sundin tillträdde som VD 2007 då han tidigare varit CFO i bolaget. Han kommer tidigare från Ericssonkoncernen och har en lång erfarenhet av IT. Han har varit VD sedan 2007 och är alltså en duktig och lojal VD som kan verksamheten innan och utan. Han äger vid senaste avläsningen 985 312 st aktier i bolaget varav ungefär hälften är teckningsoptioner.

 

Produkter & Kunder

Produkter

Formpipe befinner sig just nu i en övergångsfas vilket innebär att man satsar på att SaaS-utveckla (Software as a Service) sina produkter. Det innebär att de väljer att integrera befintliga produkter med befintliga cloud-tjänster så som Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX och Azure m.m. Man är även samarbetspartner med Microsoft och certifierar produkter (Lasernet) enligt SAPs-riktlinjer för applikationsutveckling. Det innebär alltså att man nu arbetar mot de stora spelarna på marknaden vilket är klart positivt för framtida tillväxt.

Formpipe har idag runt tio olika produkter vars olika syften finns till för att kunna hjälpa kunden inom området ECM (Enterprise Content Management). ECM är det samlade namnet på olika tekniker, produkter och system som fångar, processar, lagrar, arkiverar och levererar information på ett systematiserat och kontrollerat sätt.

Kunder

Formpipes kunder finns både inom offentlig sektor och bland privata företag. Inom den offentliga sektorn anser dom ha sig ha en ledande position i både Sverige och Danmark. Kunderna befinner sig inom myndigheter, högskolor, kommuner och landsting m.fl. Till exempel Stockholms stad, Malmö stad, Linköpings kommun och Skatteverket.

Bland de privata kunderna ser man stora företag som Bonnier, Netonnet, Caterpillar och Tele2 m.fl.  En populär produkt är Lasernet vilket är en produkt som förenklar och effektiviserar hanteringen av både utgående och inkommande affärsdokument i organisationen. Det innebär i korta drag att man kan gå ifrån att skicka\leverera dokument i fysisk form till att nyttja digitala vägar istället. Fördelar med Lasernet är att det stödjer marknadens alla affärssystem och det är en snabb och enkel installation. Lasernet används idag av mer än 2000 företag. En annan stor produkt är ACADRE som är det mest använda dokument- och ärendehanteringssystemet på kommunmarknaden i Danmark.

 

Intäktsmodell

Vad som gör Formpipe extra intressant är deras ökande andel repetitiva intäkter. I senaste årsrapporten så visar man att andelen repetitiva intäkter nu täcker 70 procent av alla fasta operativa kostnader.  Enligt senaste Q2 2018 rapporten så är även andelen repetitiva intäkter nu hela 55 % av nettoomsättningen ( se bild nedan). Dessa siffror verkar vara ett resultat av den hårt satsande strategin mot att leverera sina produkter i form av molntjänster. Det är alltså en stor sannolikhet att denna andelen kommer att fortsätta öka framöver då man får än mer snurr på molntjänsterna. För om det är något som är uppskattat bland aktieägare så är det just repetitiva intäkter. Se bara på hur Fortnox har gått som tåget på börsen senaste åren. Fortnox är också ett bolag med stor andel andel repetitiva intäkter. En annan positiv sak med Formpipe är att när de väl säljer in sina produkter hos sina kunder så tenderar det att vara långa avtal som ger god skörd många år framåt.

Andel repetitiva intäkter
Repetitiva intäkter mot operativa kostnader

 

 

Aktien

Formpipe noterades den 19 januari 2010 på Nasdaq Stockholms Small Cap lista efter att ha varit listad på Nasdaq OMX First North sedan 2005.

Senaste tre åren har utvecklingen varit 150 % och aktien har ett P/E-tal på 31 idag. Det kan anses högt men om man även ser till PEG-talet så ligger det på 0,9 vilket får anses okej då man håller en bra tillväxttakt.

 

 

Senaste tre åren har bolaget haft en årlig vinsttillväxt på 23 % varav vinsterna ökade med hela 35 % senaste året. Soliditeten är på goda 57 % och man har en bruttomarginal som senast låg på 69 %. Direktavkastning ligger idag på 2,5 %. Det är alltså inte svårt att gilla siffrorna man ser när man kollar närmare på bolagets finanser. Det är stigande vinster, omsättning, kassaflöden och vinstmarginaler.

Formpipe översikt R12
Formpipe balansräkning R12

 

Sammanfattning

Detta är enligt mig en bra aktie att ha i portföljen framöver då det bör vara en aktie som inte är så känslig för konjunktursvängningar framöver. Mycket av deras kunder återfinns bland myndigheter och vårat samhälle kommer fortsatt att behöva digitalisera sina informationsflöden oavsett konjunktur en lång tid framöver. Bolaget visar tillväxt varje år sedan 2012 och man satsar på att öka andelen repetitiva intäkter framöver i och med sin SaaS utveckling. Det är en stabil huvudägare i bolaget och en kompetent VD.

Disclaimer: Detta är ingen köprekommendation utan snarare ett tips för de som vill läsa vidare om bolaget och bilda sig en egen uppfattning.

Handla aktien hos Avanza -> Formpipe Software (provisionslänk)